bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

TRASY


Gmina Walim jest w trakcie realizacji projektu stworzenia górskich tras rowerowych MTB. Projekt obejmuje wytyczenie czterech tras, które przebiegałyby przez tereny Gminy Walim oraz gmin ościennych. Przebieg każdej z nich przewiduje możliwość dotarcia do wybranych atrakcji turystycznych gminy z zaznaczeniem miejsc ciekawych kulturowo, historycznie, przyrodniczo i rekreacyjnie.
Planujemy stworzenie dwóch tras, które byłyby dedykowane aktywnemu wypoczynkowi po Parku Krajobrazowym Gór Sowich tj. Przełęcz Sokola w Rzeczce oraz Wielką Sowę.
Idea stworzenia strefy MTB dla Gminy Walim nie była przypadkowa. Inspirowana jest koniecznością ciągłego rozwoju oferty turystyczno - rekreacyjnej oraz wzrastającym zainteresowaniem turystyką rowerową po górach.
Realizacja w/w projektu pozwoli na szeroką promocję walorów turystyczno - krajobrazowych Gminy oraz regionu, dając jej mieszkańcom szansę na aktywne spędzanie czasu a turystom dodatkowe miejsce rekreacji i wypoczynku.
Przebieg tras jest jeszcze na etapie uzgodnień z właścicielami gruntów, po których  przebiegają. Po załatwieniu formalności wszystkie trasy zostaną oznaczone, udostępnione pliki gpx a w miejscach dostępu ustawione zostaną tablice informacyjne z mapami. Docelowo trasy zostaną włączone do kompleksu tras przebiegających w Górach Sowich pod  nazwą STREFA MTB SUDETY

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE

"W sobotę 22.02.2014 r., w Chacie pod Sową w Sokolcu, miało miejsce spotkanie grupy inicjatywnej zmierzającej do objęcia jednolitym systemem górskich tras rowerowych Gór Sowich i Suchych. Wśród zebranych byli przedstawiciele władz lokalnych z Mieroszowa, Głuszycy, Walimia, Pieszyc, Nowej Rudy, Dzierżoniowa, Bielawy i Stoszowic oraz działających na ich terenie Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, grupy kolarskie: Lincoln Electric Bike Team Bielawa, Strefy MTB Głuszyca oraz środowiska rowerzystów górskich z terenu Srebrnej Góry.

Zebrani jednomyślnie zdecydowali o utworzeniu stowarzyszenia po nazwą Strefa MTB Sudety. Zadaniem Stowarzyszenia jest uporządkowanie górskich tras rowerowych na obszarze w/w gmin, a w dalszej kolejności budowa nowoczesnego zintegrowanego produktu turystycznego dla wykładniczo rosnącej grupy miłośników MTB. Celem jest osiągniecie poziomu przygotowania tras reprezentowanego przez wiodące ośrodki kolarstwa górskiego w krajach zachodnich, gdzie kolarze górscy mają do dyspozycji szeroki zakres usług uwzględniających ich potrzeby (m.in. oznaczone trasy, profesjonalnie przygotowane i wyposażone punkty dostępu, punkty noclegowe zaadaptowane dla potrzeb kolarzy górskich).

Jeszcze przed zebraniem założycielskim członkowie grupy inicjatywnej przeprowadzili szereg ustaleń z Wójtami i Burmistrzami w/w gmin i Nadleśnictwami opiekującymi się tym terenem. Siłą stowarzyszenia jest też to, że w jego prace są zaangażowani pasjonaci kolarstwa górskiego z w/w okolicy a także sprawni organizatorzy. Jako wyjątkowe należy też ocenić, że opieka i rozbudowa produktu turystycznego na terenie tak wielu podmiotów, ma być realizowana przez organizację pozarządową. Użytkownicy tras rowerowych będą mieli do dyspozycji rozległy i spójny system profesjonalnych tras, który pozwoli na poruszanie się po całym obszarze Strefy MTB Sudety i w konsekwencji zachęci do zatrzymania się w okolicy na więcej niż jeden dzień. Oczekiwanym efektem finalnym pracy Stowarzyszenia jest więc również podniesienie atrakcyjności turystycznej wszystkich gmin objętych projektem Strefa MTB Sudety.

Obecni na zebraniu założycielskim zatwierdzili Statut Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety oraz powołali swoje władze wykonawcze i kontrolne.

W wyniku wyborów do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia wybrani zostali:

1. Janusz Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety
2. Piotr Walczak – Skarbnik Stowarzyszenia MTB Sudety
3. Marek Janikowski
4. Artur Jarczok
5. Krzysztof Sadurski
6. Ireneusz Rogalski
7. Łukasz Pokorski

a do Komisji Rewizyjnej:

1. Karol Szyszka - Przewodniczący
2. Piotr Kunigowski
3. Paweł Brzozowski

W chwili obecnej trwają ustalenia z Nadleśnictwami, które mają doprowadzić do ostatecznego zatwierdzenia przebiegu tras oraz podpisania stosowNych porozumień. Kolejnym etapem będzie jednolite oznakowanie tras w terenie. Działania te sfinansuje Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Gmina Mieroszów, każdy w swoim zasięgu terytorialnym. Uruchomienie Strefy MTB Sudety planowane jest na 1.05.2014 roku. Adres siedziby Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety: ul. Grunwaldzka 28a, 58-340 Głuszyca. Niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa oraz profil na Facebooku.
Adres e-mail stowarzyszenia: biuro@strefamtbsudety.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa i pracy w Stowarzyszeniu Strefa MTB Sudety.Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 22.09.2014
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 26.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 571