bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

KICK - BOXING

Zajecia:

Termin: sobota/niedziela

Prowadzący: Instruktor

Forma zajęć: grupowa

Uwagi: dyscyplina sportowa (sport walki), w której walczy się stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia.

Wszystkich zainteresowanych uprawianiem Kick Boxingu zapraszamy do CSiR w Walimiu. W ramach popularyzacji dyscypliny w okresie ferii zimowych odbyła się wstępna selekcja powiązana z treningami.

Uprawianie Kick Boxingu ( oraz innych sportów walk) wiąże się z koniecznością spełnienia zarówno przez organizatora jak i uczestników określonych warunków. Sport należy do dyscypliny sportów o tzw. zwiększonym ryzyku a w związku z tym wymagane jest zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Podstawowe warunki uprawiania Kick Boxingu:

1. Posiadanie aktualnych badań wydanych przez lekarza medycyny sportowej ( dotyczy dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku zycia)

2. Pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów - zgoda na uprawianie dyscypliny sportowej przez dziecko (dotyczy uczestnikow nipelnoletnich)

3. Biorący udział w zajęciach podejmują je na własne ryzyko i nie bedą rościły prawa do odszkodowania za ewentualne urazy poniesione w czesie zajęć.

4. Wszelkie kontuzje iinne przypadłosci zdrowotne musza byc natychmiast zgoszone prowadzącemu zajęcia.

5. W trakcie zajęć obowiązuje  dyscyplina oraz zachowanie respektu w stosunku do instruktora.

6.Biorących udział w zajęciach obowiązują również postanowienia Regulaminu Hali Sportowej Cenrtum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

TRAWA NABÓR DO SEKCJIOpublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 12.03.2013
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 08.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 459