bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sport Gmina Walim

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,6658

http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/2959,.nowoczesna.hala.sportowa.w.walimiu.html

Takiej hali sportowej, jaką mogą poszczycić się uczniowie Zespołu Szkół w Walimiu, nie ma w całym regionie. Obiekt kosztował blisko 5,5 milionów złotych. Większość tych środków pochodziła z Unii Europejskiej.
Hala sportowa o arenie mierzącej blisko 700 metrów kwadratowych, zaplecze socjalne, łącznik... wszystko lśniące nowością i wpisujące się w budynek Zespołu Szkół w Walimiu.
- Szkoła przeżywa swoją drugą młodość. Jej standard nie odbiega od placówek europejskich – mówił podczas ceremonii otwarcia, wójt Adam Hasuman.

Warto podkreślić, że warte blisko 5,5 mln złotych zadanie, gmina w 30 % sfinansowała z własnych środków.
- Jak na możliwości Walimia jest to ogromna inwestycja – podkreślał wójt Hausman.
Reszta środków pochodziła z dotacji przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Łącznie z halą, w Walimiu uruchomiono także kompleks boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu „Orlik”. Warte ponad 930 tysięcy złotych zadanie przeprowadzono dzięki dotacji z budżetu państwa, środkom z budżetu gminy oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- Od kilku lat próbujemy walczyć o to, aby pieniądze były dzielone w sposób zrównoważony dla całego regionu. Walim i te dwie inwestycje są tego najlepszym przykładem – podkreślał, przemawiając podczas otwarcia, radny Jerzy Tutaj, przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

----Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 03.04.2011
Podpisał: A J
Dokument z dnia: 03.04.2011
Dokument oglądany razy: 4 654