bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: OK

REGULAMIN FITNESS

REGULAMIN &bdquo,FITNESS&rdquo,


1.Przed skorzystaniem z sali FITNESS należy zapoznać się z regulaminem, instrukcjami użytkowania i obsługi urządzeń treningowych, dokonać rejestracji, podpisać oświadczenia: o znajomości i akceptacji postanowień regulaminu, o stanie zdrowia zezwalającym na korzystanie z urządzeń fitness znajdujących się w CSiR, oraz spełnić następujące kryteria:
- posiadać pisemną zgodę rodzic?w lub prawnych opiekun?w na korzystanie z urządzeń fitness (dotyczy uczestnik?w od ukończenia 16 lat do 18 lat).

2.Każde wejście na FITNESS należy zgłosić wcześniej pracownikowi CSiR.

3.Wstęp na fitness możliwy jest tylko w stroju sportowym i obuwiu zmiennym. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą czysty ręcznik w celu utrzymania urządzeń i wyposażenia w czystości.

4.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z kt?rego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek i nieprawidłowości zgłosić ten fakt pracownikowi, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

5.Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w spos?b bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczestnik?w oraz poszanowaniem sprzętu i sali.

6.W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwr?cić się o instrukcję do pracownika CSiR.

7.Zabrania się przenoszenia i przestawiania sprzętu.

8.Zabrania się stawania oraz kładzenia przedmiot?w na częściach tapicerowanych przyrząd?w do ćwiczeń.

9. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

10.Ćwiczący ma obowiązek pozostawiania po sobie nienagannego porządku .

11.W sali fitness obowiązuje zakaz spożywania napoj?w alkoholowych, narkotyk?w, środk?w odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środk?w, palenia papieros?w, żucia gumy oraz wykonywania ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia.

12.Każdy ćwiczący ma obowiązek stosowanie parametr?w treningowych stosownych do możliwości swojego organizmu (obciążenie, zesaw ćwiczeń) nie wywołyjących kontuzji.

13.Kierownictwo CSiR nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń znajdujących się w sali fitness i niestosowania się do zalecanych instrukcji. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym obsługę CSiR. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

14.CSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w sali fitness i szatni.

15.W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, pracownik CSiR ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

16.CSiR zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności.

17.Kierownictwo Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 09.03.2011
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 932